Vision for Fyens Stifts Dyrlægeforening

Gennem de sidste år er der sket ændringer i regionalforeningernes struktur, og der er sket store ændringer i dyrlægens arbejdsområder. Tendensen går i retning af høj grad af specialisering indenfor dyrlægefaget, således at vi som regionalforening vil have sværere ved at lave møder, som kan samle medlemmerne om faglige spørgsmål. 

Vores idé er således at lade Fyens Stifts Dyrlægeforening (FSD) være paraplyforening for en forhåbentlig voksende underskov af erfa-grupper, som kan varetage de strikt faglige interesseområder, mens FSD vil forsøge at varetage overordnede veterinære emner samt forestå mere alment oplysende og sociale arrangementer.

Vi mener, at de midler som tilflyder FSD skal komme medlemmerne til gode, så vi kan udvikle os som stand både fagligt og kollegialt. Vi ønsker således at støtte initiativer fra medlemmerne økonomisk, såfremt de opfylder ovenstående kriterier. Det kunne være til opstart af en erfa-gruppe eller tilskud til en erfa-gruppe, som mangler finansiering af et arrangement. 

Etablering af erfa-grupper kan ligeledes have den fordel, at eventuelle sponsorer let vil kunne finde fora for deres målgrupper, og det vil således kunne komme os til gode i form af mere specifikke sponsorater.

Vi har ligeledes besluttet at etablere en hjemmeside. Dette skulle gerne være til fordel for medlemmerne, som på dette "site" vil kunne følge med i foreningens aktiviteter på en let tilgængelig måde. 
Man vil kunne orientere sig om foreningens vedtægter, læse referater af diverse mødeaktiviteter, orientere sig om foreningens mødeaktiviteter i kalenderen, tilmelde sig mailservice, læse om erfa-gruppernes aktiviteter m.m. 

Fyens Stifts Dyrlægeforening - Kontakt os her